Μία Διεθνούς Χαρακτήρα Εκπαίδευση


Όταν τα παιδιά αλλάζουν χώρα ή εκπαιδευτικό σύστημα, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η γλωσσική και μαθησιακή τους εκπαίδευση στη γλώσσα της χώρας προέλευσής τους ή στη μητρική τους γλώσσα. Η καλυτέρευση της μητρικής γλώσσας έχει αντίκτυπο στην πολιτισμική ταυτότητα, τη συναισθηματική ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Επιπλέον, καθώς όλη η γλωσσική κατάρτιση βασίζεται στις βάσεις της μητρικής γλώσσας, η διατήρηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου της έχει ευρύτερες εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Συνεχίζοντας την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η συνακόλουθη γλωσσική εκμάθηση ενδυναμώνεται και τα παιδιά γίνονται επιτυχημένοι δίγλωσσοι ομιλητές, ικανοί να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε από τις δύο γλώσσες, είτε επιστρέφοντας στη χώρα προέλευσής τους, είτε μετακομίζοντας σε μία άλλη χώρα ή ξεκινώντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα Διεθνή Σχολεία του Λονδίνου προσφέρουν:

• Γλωσσικά προγράμματα μητρικής γλώσσας ενσωματωμένα στο γενικό σχολικό πρόγραμμα.

• Διεθνή Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει το Διεθνές Aπολυτήριο (International Baccalaureate) και το Διεθνές Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας

• Άριστο μητρώο επιτυχιών σε υψηλού κύρους πανεπιστήμια σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Προγράμματα οικογενειακής μετάβασης που περιλαμβάνουν εργαστήρια για γονείς και σεμινάρια.

• Tα Aγγλικά ως Πρόσθετη Γλώσσα υποστήριξης - English as an Additional Language (EAL) - για τους μαθητές και τους γονείς τους.